Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

gryzlak
"Szczęście nie polega na tym, żeby mieć to, czego chcemy, ale żeby chcieć tego, co mamy"
— Rabbi Hyman Schachtel
Reposted fromavooid avooid viaoversensitive oversensitive
gryzlak
8031 c335 390
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viaCannonball Cannonball
gryzlak

August 03 2017

gryzlak
0856 94ce 390
Reposted fromscorpix scorpix
gryzlak
0860 2d60 390
Reposted fromscorpix scorpix

July 30 2017

gryzlak
8785 24c1 390
Reposted fromMary-Lou Mary-Lou vianyaako nyaako

July 24 2017

gryzlak

July 21 2017

gryzlak
3629 275c 390
Reposted fromfoods foods viaoll oll

June 11 2017

gryzlak

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
gryzlak
4461 6bd0 390
Reposted fromscorpix scorpix
gryzlak
4818 6646 390
Reposted fromscorpix scorpix
gryzlak
4296 9f04 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viaoll oll

June 08 2017

gryzlak
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
gryzlak

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viaoversensitive oversensitive
gryzlak
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
gryzlak
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaoll oll

May 18 2017

gryzlak
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
Reposted fromlovvie lovvie viasognito sognito
gryzlak
0340 f21c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMsSuzanna MsSuzanna

May 06 2017

gryzlak
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viagabrynia gabrynia
gryzlak
Reposted frommeem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl