Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

gryzlak

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
gryzlak
4461 6bd0 390
Reposted fromscorpix scorpix
gryzlak
4818 6646 390
Reposted fromscorpix scorpix
gryzlak
4296 9f04 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viaoll oll

June 08 2017

gryzlak
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
gryzlak

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viaoversensitive oversensitive
gryzlak
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
gryzlak
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaoll oll

May 18 2017

gryzlak
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
Reposted fromlovvie lovvie viasognito sognito
gryzlak
0340 f21c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMsSuzanna MsSuzanna

May 06 2017

gryzlak
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viagabrynia gabrynia
gryzlak
Reposted frommeem meem
gryzlak
Reposted fromHeadbanger Headbanger viascorpix scorpix
gryzlak
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaoversensitive oversensitive

March 31 2017

gryzlak
0096 9a82 390
Reposted from1911 1911 viaoutkapa outkapa
gryzlak
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viacoldworld coldworld

March 27 2017

8310 584e 390
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viaxannabelle xannabelle
gryzlak
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
gryzlak
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaoutkapa outkapa

March 26 2017

9572 fe98 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viazzuuoo zzuuoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl