Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

gryzlak
4939 aa8d 390
Reposted fromsh0tek sh0tek viaoll oll

April 27 2019

gryzlak
7623 3929 390
Reposted fromPoranny Poranny viadestrukcja destrukcja
gryzlak
- Słuchaj, nie chciałem, aby tak to się skończyło - oznajmił. Westchnęłam. Nie chciałam, by w ogóle się kończyło. Nie odpowiedziałam. Bez względu na to, jakie byłyby moje słowa, niczego by nie zmieniły. Dokonał wyboru, ale nie byłam nim ja.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
gryzlak

March 30 2019

gryzlak
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajeszczenie jeszczenie
gryzlak
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajeszczenie jeszczenie
gryzlak
5691 44b5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viavertheer vertheer
gryzlak
9123 3692 390
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
gryzlak
2448 df0b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
gryzlak
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
gryzlak
8945 b016 390
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle

March 29 2019

gryzlak
5098 f942 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazzuuoo zzuuoo
gryzlak
6910 92fa 390
Reposted fromwoodpile woodpile viaoll oll
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
gryzlak
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialeksandra leksandra
gryzlak
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
gryzlak
2263 5d90 390
Reposted fromIrritum Irritum viascorpix scorpix
gryzlak
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viascorpix scorpix

February 03 2019

gryzlak

January 29 2019

gryzlak
0527 19dc 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl