Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

gryzlak
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
gryzlak
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viaCannonball Cannonball

August 18 2018

gryzlak
6117 e1cd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

May 16 2018

gryzlak

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viajestemdeszczem jestemdeszczem

May 15 2018

gryzlak
1199 000d 390
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
gryzlak
8756 30de 390
Reposted fromhole-love hole-love viaoutkapa outkapa

March 25 2018

gryzlak
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viasognito sognito

November 22 2017

gryzlak
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaMsSuzanna MsSuzanna

October 29 2017

gryzlak
4873 4f87 390
Reposted frompulperybka pulperybka vianyaako nyaako
gryzlak
5098 f942 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiss0alexis miss0alexis
gryzlak
2656 b0a2 390
Reposted fromkudlaty kudlaty viamiss0alexis miss0alexis
gryzlak
3409 bb4a 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamiss0alexis miss0alexis

August 20 2017

gryzlak
"Szczęście nie polega na tym, żeby mieć to, czego chcemy, ale żeby chcieć tego, co mamy"
— Rabbi Hyman Schachtel
Reposted fromavooid avooid viaoversensitive oversensitive
gryzlak
8031 c335 390
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viaCannonball Cannonball
gryzlak

August 03 2017

gryzlak
0856 94ce 390
Reposted fromscorpix scorpix
gryzlak
0860 2d60 390
Reposted fromscorpix scorpix

July 30 2017

gryzlak
8785 24c1 390
Reposted fromMary-Lou Mary-Lou vianyaako nyaako

July 24 2017

gryzlak

July 21 2017

gryzlak
3629 275c 390
Reposted fromfoods foods viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl